Program

Záštitu nad 74. Sjezdem chemiků v Olomouci převzal rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.


Finální program 74. sjezdu chemiků

Finální program


Sborník příspěvků

Sborník CCSSS


Plenární přednášející

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (MBÚ AV ČR, Praha)
RNDr. Aleš Gavenda, Ph.D. (Teva Czech Industries, Opava)
doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D. (STU Bratislava)
Ing. Josef Mareš (Policie ČR, scénárista ČT, Praha) + JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. (Policie ČR, Ostrava)
prof. Ing. Karel Bouzek, Dr. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. (UP Olomouc)

Rámcový program

SOBOTA 3. 9., PREGAME Sjezdu 2022 s Asociací mladých chemiků => více informací zde
NEDĚLE 4. 9., od 16:00 zahájení programu 74. sjezdu
PONDĚLÍ 5. 9., posterová sekce
ÚTERÝ 6. 9., workshop na téma psaní projektů, společenský večer
STŘEDA 7. 9., od 12:15 ukončení 74. sjezdu


Sekce

Analytická chemie (garant: RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.)
Elektrochemie (garant: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.)
Anorganická a bioanorganická chemie (garant: prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.)
Organická a bioorganická chemie (garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.)
Fyzikální chemie a materiálová chemie (garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.)
Biochemie (garant: doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D.)
Chemické vzdělávání a historie chemie (garant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.; RNDr. Ivana Lorencová)
Termická analýza (garant: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.; doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.)
Porézní materiály (garant: Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.)
Průmyslová chemie (garant: doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.)
Chemie přírodních látek (garant: doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.)
Chemie životního prostředí (garant: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.)