Sekce: Průmyslová chemie

garant sekce: doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.

obsah sekce:
  • Green Deal, dekarbonizace chemického průmyslu
  • Zelený vodík a vodíkové technologie
  • Oběhové hospodářství
  • Alternativní suroviny
  • Ropa a petrochemie
  • Organická technologie
  • Biorafinerie, biopaliva
  • Materiálové inženýrství
  • Polymery, kompozity
  • Ekonomika chemického průmyslu v nových podmínkách