Poplatky

Registrační poplatek

Úhrada do 30. 6. 2022Úhrada od 1. 7. 2022
Člen ČSCH/SCHS*6 600 Kč7 000 Kč
Člen ČSCH/SCHS – student*4 600 Kč5 000 Kč
Standardní poplatek7 800 Kč8 200 Kč
Další příspěvek (poster/přednáška)1 200 Kč


Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem (1 příspěvek nebo přednáška je v základní ceně), tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek, obědy, společenský večer. Ceny jsou včetně DPH.

*Chcete-li se stát členy ČSCH/SCHS: https://csch.cz/clenstvi/stat-se-clenem/, https://schems.sk/clenstvo-v-schs/.  


Vložné zaplaťte na účet ČSCH:
banka: Česká spořitelna, a.s., Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1
č.ú.: 1922952379/0800
IBAN: CZ70 0800 0000 0019 2295 2379
SWIFT: GIBA CZ PX

Po zaregistrování obdržíte email s registračním číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě vložného.

V případě hromadné platby, prosím, zašlete jmenný seznam na adresu: chem.ekonom(zavináč)csvts.cz

Storno poplatky:
do 31.7. 0 %; od 1.8. do 21.8. 50 %; od 22.8. 100 %

V případě, že by byl sjezd zrušen z důvodu „vyšší moci“ (nařízení hygienika atd.), vložné bude vráceno v plné výši.