74. sjezd chemiků

4.–7. září 2022, Olomouc74. sjezd chemiků

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat jménem organizačního výboru na 74. sjezd chemiků, který se po deseti letech vrací do centra úrodné Hané, do Olomouce. Pevně věříme, že tak, jak je tato krajina mlékem a strdím oplývající, bude i tento sjezd zdrojem mnoha informací a inspirací pro všechny jeho účastníky. Sjezd chemiků je již tradičně příležitostí k potkávání nejen členů České nebo Slovenské společnosti chemické, ale všech chemiků, učitelů, studentů a přátel chemie. Chemie je přece jen jedna a prolíná se do mnoha odvětví lidské činnosti. A právě potkávání a sdílení toho dobrodružství vědy, které zažíváme v laboratořích nad baňkami, aparaturami nebo přístroji, je kořením našeho chemického života. Prosím, přijměte naše pozvání na tuto akci, jejíž cílem je ukázat zajímavou vědu, pokusit se o větší propojení s průmyslem, přinést atraktivní společenský program, podpořit všechny mladé a zkusit využít moderní komunikační prostředky. 

Těšíme se na viděnou na sjezdu! 

Tomáš Navrátil
předseda ČSCH a předseda organizačního výboru

Jan Petr
předseda místního organizačního výboru