Informace

Místo konání

Hlavní program 4.9. - 7.9.

Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
779 00 Olomouc

https://www.pdf.upol.cz/

Společenský večer 6.9.

Umělecké centrum UP (Konvikt)
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 3
779 00 Olomouc

https://uc.upol.cz/Ubytování
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

Možnosti ubytování:

Správa kolejí a menz UP Olomouc
nabídka pro účastníky Sjezdu
https://skm.upol.cz/ubytovani/kampus-envelopa/#c3816

Comfort Hotel Olomouc
nabídka pro účastníky Sjezdu
https://www.comforthotelolomouccentre.com/cs/

Clarion Congress Hotel Olomouc
nabídka pro účastníky Sjezdu
https://www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/

Hotel Flora

http://www.hotelflora.cz/

Hotel Theresian
https://www.theresian.cz/

Vědecký výbor
prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
RNDr. Ivana Lorencová
prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Organizační výbor
prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (předseda ČSCH)
prof. Ing. Jan John, CSc. (místopředseda ČSCH)
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (místopředseda ČSCH)
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (hospodář)
doc. Ing. Monika Jerigová, Ph.D. (vědecký tajemník)
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Ing. Peter Barath, Ph.D.
RNDr. Helena Pokorná
Ing. Radmila Řápková
Ing. Alena Vlková
 Místní organizační výbor
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
Mgr. David Novák
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D., MBA
Denisa Vlčková