Sekce: Elektrochemie

garant sekce: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

obsah sekce:
  • Studium elektrochemických reakcí biologicky významných látek a biomakromolekul
  • Elektrochemické a jiné fyzikálně chemické metody pro charakterizaci nano-objektů
  • Elektrochemické zdroje energie
  • Pokroky a nové směry pro zlepšení přesnosti, selektivity, citlivosti a reprodukovatelnosti fyzikálně chemických metod
  • Biosenzory