Sekce: Anorganická a bioanorganická chemie

garant sekce: prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.

obsah sekce:
  • Koordinační sloučeniny a jejich aplikace
  • Bioanorganická chemie
  • Chemie pevných látek (syntéza, struktura, vlastnosti, aplikace).
  • Krystalické a neuspořádané sloučeniny, skla