PREGAME Sjezdu 2022 s Asociací mladých chemiků

SOBOTA 3. 9. 2022

Pro info a registraci využijte následující odkaz: https://fb.me/e/2Lak6dsPz