Sekce: Fyzikální chemie a materiálová chemie

garant sekce: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

obsah sekce:
  • Aplikace fyzikální chemie v biochemii, „-omic“ oborech a lékařství.
  • Chemie povrchů.
  • Počítačové a experimentální studium fyzikálně-chemických vlastností molekul, jejich klastrů a mezimolekulových komplexů.
  • Nové metody fyziky a chemie (teoretické i experimentální) pro studium molekul a jejich komplexů.
  • Chemická kinetika (reakční mechanismy, reakční dynamika).
  • Nanomateriály, 2D materiály, jejich syntéza a biomedicínské aplikace, detekce a kvantifikace nanočástic.