Sekce: Organická a bioorganická chemie

garant sekce: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

obsah sekce:
  • Teorie, design a modifikace organických substancí a jejich molekulárních struktur
  • Studium fyzikálně-chemických vlastností experimentem i výpočtem
  • Organická a organokovová syntéza a katalýza
  • Organická elektronika, fotonika a sensory
  • Medicinální chemie a biochemie
  • Průmyslová organická chemie